Wsparcie dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie

RC SOPOT od kilku lat wspiera swoimi dotacjami i działaniami Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 im. Marii Grzegorzewskiej w Sopocie dla  uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawnościami sprzężonymi takimi jak dziecięce porażenie mózgowe. Większość uczniów pochodzi z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo.

Ze wszystkimi dziećmi  prowadzona jest rehabilitacja w postaci zajęć sportowych i rehabilitacji ruchowej, terapii polisensorycznej i terapii taktylnej.

Dotychczasowe nasze wsparcie polegało m.in. na:

  • wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt do terapii integracji sensorycznej (Rotary Global Grant o wartości 140.000 PLN)
  • sfinansowaniu na terenie własnym Szkoły placu zabaw  dla uczniów, który służy zabawie , ma również charakter terapeutyczny przez co  umożliwia opiekunom i terapeutom niesienie pomocy dzieciom przy korzystaniu ze sprzętu  (koszt 25.000 PLN )
  • przekazaniu stacjonarnego roweru wyposażonego w niezbędne urządzenia pomiarowe do treningu mięśni nóg (koszt 2.000 PLN )
  • sfinansowaniu w 50% specjalnego aparatu słuchowego dla jednego z uczniów przez co uczeń ma szansę na usamodzielnienie się (koszt 4.200 PLN )
  • sfinansowaniu zakupu specjalnego siedziska dla jednego z uczniów, które umożliwia mu prawidłowe funkcjonowanie (koszt 15.000 PLN )
  • corocznym sponsorowaniu paczki dla 50 dzieci ze słodkościami na Święta (koszt 750 PLN )

Podziekowanieza_aparatsluchowy2010Podziekowanie ZSS5