Sprzęt do terapii integracji sensorycznej dla ZSS nr 5 w Sopocie

30 września 2019 roku w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 im. Marii Grzegorzewskiej w Sopocie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu do terapii integracji sensorycznej. Pomieszczenia szkoły wyposażone zostały w specjalistyczne urządzenia i akcesoria, służące do wspierania postępów w rehabilitacji uczniów szkoły.

    

    

Sprzęt do terapii integracji sensorycznej wraz z systemem długofalowego monitorowania postępów w rehabilitacji został zakupiony w ramach Global Grantu Rotary. Wartość Global Grantu wynosi 140 tysięcy złotych.

Projekt został zrealizowany dzięki pozyskaniu przez naszego Przyjaciela, Śp. Richarda Pyritz’a środków z zaprzyjaźnionych Klubów Rotary i Dystryktu 1940 z Niemiec, przy współudziale Rotary Foundation oraz ze środków RC Sopot, RC Gdynia Orłowo i Dystryktu 2231. 

    

 

Zakres projektu

W ramach projektu na nowo została zaprojektowania sala doświadczania świata – miejsce, w którym uczniowie szkoły stymulują rozwój zmysłów i doświadczają niecodziennych doznań sensorycznych. Doposażone zostały także szkolne obiekty sportowe, takie jak siłownia i sala gimnastyczna, aby wszechstronnie i w rożnym otoczeniu wpływać na rozwój integracji. Szkoła otrzymała także nowoczesny sprzęt do diagnozy i analizy chodu, który będzie dostarczał informacji o postępach w rehabilitacji ruchowej uczniów szkoły.

Do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Sopocie uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnościami fizycznymi i  intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, autyzmem lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna jest to zdolność dziecka do odczuwania i reagowania na informacje dostarczane z otoczenia i własnego ciała. Zdrowe dziecko sprawnie się porusza, odbiera bodźce z zewnątrz i zachowuje się stosownie do sytuacji. W wyniku zaburzeń SI następuje nadmierna reakcja na bodźce sensoryczne (nadwrażliwość sensoryczna) lub obniżona reaktywność na bodźce (niedobór wrażeń sensorycznych). W zależności od rodzaju zaburzenia dzieci mają szereg problemów utrudniających im normalne życie, między innymi: problemy z koncentracją uwagi, niezgrabność ruchową, słabe napięcie mięśniowe, zbyt dużą ruchliwość, brak umiejętności planowania sekwencji czynności, problemy z nauką nowych umiejętności ruchowych (np. jazda na rowerze), problemy z nauką czytania, pisania i rysowania, nadwrażliwość na dotyk, hałas i światło (unikanie niektórych zabaw, czynności, miejsc), nadmierne poszukiwanie wrażeń i skłonność do ryzykownych zabaw. Dzieci te często uważane są za niegrzeczne i nie umiejące się zachować. Poszukują dodatkowych stymulacji albo unikają bodźców, co znacznie utrudnia im funkcjonowanie w społeczeństwie.

Terapia zaburzeń SI

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej polega na takim stymulowaniu układu nerwowego, aby dać mu możliwość właściwej pracy, czyli prawidłowego odbierania, przetwarzania i odpowiadania na bodźce płynące ze środowiska i ciała. Do terapii wykorzystuje się różnego rodzaju piłki, wałki, materace, platformy, klocki, drabinki, huśtawki, trampolinki,  tablice świetlno-dźwiękowe, kolorowe lub wibrujące elementy. Terapia integracji sensorycznej podnosi szanse tych dzieci na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie. W przypadku dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami  jest to najczęściej jedyna forma terapii pozwalająca na bardziej prawidłowe funkcjonowanie zmysłów. Dzięki terapii sensorycznej dochodzi do poprawy umiejętności lokomocyjnych, następuje wzmocnienie mięśni, rozwija się poczucie równowagi, szybciej poprawia się technika chodzenia.

Współpraca między Rotary Club Sopot i Zespołem Szkół Specjalnych Nr 5 w Sopocie trwa już wiele lat. Efektem tej współpracy było zagospodarowanie szkolnego podwórka w terapeutyczny sprzęt zabawowy, urządzenie rehabilitacyjne Rotor oraz indywidualne wsparcie dwóch uczniów-jednego w całkowicie dostosowany do potrzeb osoby  elektryczny wózek, drugiego w aparat słuchowy.

Galeria zdjęć

Napisali o projekcie

esopot.pl

trójmiasto.pl

dziennikbaltycki.pl

RatzeburgOnline