Rowerem do Brukseli dla niepełnosprawnych

We wrześniu 2011 roku RC SOPOT zorganizował wsparcie w wyjeździe do Brukseli dla grupy młodzieży niepełnosprawnej z ZSS nr2 w Gdańsku.

„Jesteśmy między Wami, jesteśmy niezwykli, wykonując proste czynności wkładamy w to czasami większy wysiłek niż Wy w czasie zdobywania szczytów górskich. Skrywamy w sobie ogromną wrażliwość i piękne człowieczeństwo. Mamy takie same marzenia jak wszyscy. Zauważ nas i zaakceptuj takich jakimi jesteśmy. Jesteśmy ambitni, chcemy uczyć się wszystkiego co pozwoli nam pracować i żyć samodzielnie…..”  to niektóre wypowiedzi młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, uczniów i absolwentów ZSS Nr 2 w Gdańsku.

Wrażliwość to jedna z charakterystycznych cech tej młodzieży, dlatego zaprosiliśmy ich do udziału w projekcie NIWA ( Niepełnosprawni Intelektualnie w Akcji) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu skierowanego na ich aktywizację społeczną i zawodową a  prowadzonego przez Stowarzyszenie „Łódź Ratunkowa” z Gdańska.

Zajęcia w jednej z sekcji,  plastyczno-fotograficznej,  miały posłużyć, między innymi, do uświadomienia im  jak bardzo są niepowtarzalni, jakimi są indywidualnościami, miały rozwijać ich wyobraźnię a także sprawność manualną.

Podsumowaniem uczestnictwa w tej części projektu była wystawa prac zorganizowana na Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Gdańskim, gdzie, nie tylko zostali zauważeni, ale także wzbudzili ogromne zainteresowanie. Zaowocowało to  zaproszeniem młodzieży  do Europarlamentu . Nasi podopieczni byli tam  gośćmi europosła Pana Jarosława Wałęsy.

Na wyjazd do Belgii potrzebne były  dodatkowe środki finansowe, które pozwoliłyby grupie niepełnosprawnej młodzieży w pełni skorzystać z możliwości zwiedzenia tego kraju.  I tu nie zawiedli nasi przyjaciele z Rotary Klubu Sopot, z którym Stowarzyszenie „Łódź Ratunkowa” współpracuje już od kilku lat.

Ewa Bell z sopockiego klubu, zainicjowała akcję „Rowerem do Brukseli” zachęcając swoich znajomych i przyjaciół Rotarian  do wzięcia w niej  udziału.

Połączyła Ona akcję zbierania funduszy dla młodzieży z corocznie organizowanym w ramach 3 zaprzyjaźnionych klubów Rotary :  Rotary Klub Berlin Zitadelle,  Rotary Kreuzlingen-Konstans i Rotary Klub Sopot , rajdem rowerowym.

Udało się w ten sposób zebrać kwotę przeszło  7 tys. złotych, które w całości przeznaczone zostały dla niepełnosprawnej młodzieży wyjeżdżającej do Brukseli.

„Jesteśmy niezmiernie wdzięczni  i dziękujemy serdecznie za okazane serce , sprawną akcję i pozyskane fundusze Klubowi Rotary Sopot, w szczególności Pani Prezydent Ewie Bell. Dziękujemy w imieniu podopiecznych i zarządu Stowarzyszenia „Łódź Ratunkowa””

Powiedziała Renata Birtus – Prezes Stowarzyszenia

Bruksela_2011 Brusela_wrzesie___2011_284 Brusela_wrzesie___2011_406