Polsko-Niemiecki Parlament Młodzieży

W Gdańsku w dniach 6−10 listopada 2013 r. odbył się Polsko-Niemiecki Parlament Młodzieży. Było to już czwarte organizowane przez rotarian spotkanie licealistów z Polski, Niemiec i Francji. We wcześniejszych latach młodzi ludzie przyjechali do Lubeki, Szczecina i Berlina. Za każdym razem wydarzenie było ogromnym sukcesem.

Pomysłodawcą i motorem projektu jest nasz niemiecki kolega z RC Ratzeburg-Altesalzstrase dr Richard Pyritz – członek honorowy RC Sopot. 1

Organizatorami są kluby: RC Ratzenburg, RC Sopot, RC Gdańsk-Sopot-Gdynia, RC Sopot International, RC Gdynia-Orłowo, RC Gdynia. Patronować Polsko-Niemieckiemu Parlamentowi Młodzieży w Gdańsku będzie prezydent miasta Paweł Adamowicz, natomiast nad całym projektem pieczę sprawują: Cornelia Pieper – minister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RFN ds. stosunków polsko-niemieckich oraz Władysław Bartoszewski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik prezesa rady ministrów ds. dialogu międzynarodowego.

Lekcja demokracji

Głównym obszarem działań była organizacja sesji, czyli symulacji parlamentarnych, w których brali udział młodzi uczestnicy spotkań. Podzieleni na grupy dyskusyjne prowadzone przez doświadczonych mediatorów omówili tematy z zakresu polityki, nauk społecznych, kultury lub ekonomii. Wyniki pracy zostały przedstawione podczas sesji parlamentu. W ten sposób młodzież doświadczyła procesu demokratycznego podejmowania decyzji, wyrobiła sobie zdanie na bieżące tematy i w konsekwencji zwiększyła swoją świadomość społeczną i polityczną. Liczący około 150 młodych osób międzynarodowy projekt pod hasłem „Zaczęło się w Gdańsku” sprzyjał przełamywaniu stereotypów kulturowych, wzajemnej integracji, wymianie poglądów i doświadczeń. Pozwolił też rówieśnikom z różnych krajów nawiązać kontakty. Tłem tegorocznego wydarzenia był Gdańsk, jego architektura oraz wybitne osobowości świadków historii miasta i II wojny światowej. Młodzież poznała tereny dawnej stoczni im. Lenina, przeszła od Bramy Wyżynnej do Zielonej Bramy, odwiedziła kościół Najświętszej Marii Panny, a także zwiedziła stare miasto.

Lekcja historii

Liczne imprezy towarzyszące dały okazję młodym do poznania szczegółów wydarzeń z okresu II wojny światowej. Jedną z takich imprez była wycieczka na Westerplatte. Na szczególną uwagę zasługuje wykład, który poprowadziła w BHP Stoczni Gdańskiej wieloletnia współpracownica Lecha Wałęsy profesor dr Joanna Muszkowska-Penson. Była więźniarką kobiecego obozu Ravensbrück, teraz przypomni okrucieństwa tamtych czasów. Podczas kilkuletniego pobytu w obozie, gdzie patrzyła na choroby i śmierć, a sama pokonała dur plamisty i żółtaczkę, przysięgła sobie, że jeżeli przeżyje, to zostanie lekarzem. Tak też się stało. Ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi i rozpoczęła pracę w Gdańsku. W 1980 r. wraz z personelem Szpitala Wojewódzkiego służyła pomocą medyczną strajkującym w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W latach 1980−1990 została osobistym lekarzem i tłumaczem Lecha Wałęsy, z którym współpracuje do dziś. O okrucieństwach lat 1939−1945 opowiedział również prof. dr hab. Paweł Machcewicz – historyk i jednocześnie dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Natomiast z fragmentem historii Gdańska powojennego, czyli wydarzeniami sierpnia 1980 r. (strajków stoczniowych), które przyjmuje się za początek procesu obalenia komunizmu w Europie Wschodniej, zaznajomił uczestników parlamentu Paweł Huelle. Natomiast o działaniach ECS młodzież dowiedziała się od dr Konrada Knocha z Europejskiego Centrum Solidarności.

Na szczególną uwagę zasługuje towarzysząca imprezie wystawa prac plastycznych Güntera Grassa, bardzo zasłużonego dla polsko-niemieckiego pojednania laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Grass obdarowany został licznymi talentami, nie tylko jako pisarz, lecz także jako rysownik. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie, a w latach 50 został uczniem rzeźbiarza Karla Hartunga w Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. Prace plastyczne oraz graficzne Grassa przedstawiane były na kilkuset wystawach. Dzięki współpracy z Gdańską Galerią Miejską oraz Galerią Günter Grass House z Lubeki wystawa towarzysząca obradom Polsko-Niemieckiego Parlamentu Młodzieży, która odbyła się w Dworze Artusa, objęła około 10 oryginalnych dzieł wykonanych w ciągu niemal trzech dziesięcioleci, przedstawiając tym samym kilka okresów twórczości artysty. 

Na uroczystość otwarcia wystawy dzieł Güntera Grassa oraz obrad parlamentu przybyli liczni goście, w tym Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska pan Maciej Lisicki oraz konsul generalny Republiki Niemiec dr Annette Klein. Podczas obrad zapoznaliśmy się z tematami problemowymi przygotowanymi podczas warsztatów przez międzynarodowe grupy młodzieży, wspieranymi merytorycznie przez młodych naukowców z Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Sesje parlamentu poprowadzone były w języku niemieckim z symultanicznym tłumaczeniem. Uczestnicy sesji poszerzyli swoją wiedzę z zakresu wielu kwestii istotnych dla przyszłości Europy. Międzynarodowy Parlament Młodzieży odbywający się  w Gdańsku stał się też okazją do zacieśniania kontaktów między miastami z Polski, Niemiec i Francji, a być może w przyszłości także innych miast europejskich.