Plac zabaw i rehabilitacji dla dzieci w Sopocie

W dniu 9 września 2009 r. przy udziale v-ce Prezydenta m.Sopotu Pawła Orłowskiego i wydziału oświatu Urzędu Miejskiego w Sopocie, klub nasz przekazał plac zabaw i rehabilitacji w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie.

Szkoła przygotowała plac a RC Sopot sfinansował zainstalowanie na nim kilku urządzeń przygotowanych specjalnie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Cała inwestycja sfinansowana została z funduszy własnych RC Sopot. Cieszymy się razem z dziećmi, rodzicami i gronem pedagogicznym Szkoły, że w ten sposób mogliśmy pomóc w rozwoju dzieci, które takiej pomocy potrzebują. Szczególne podziękowania należą się Krzysztofowi Lewińskiemu, który ze strony RC Sopot prowadził projekt oraz pani Iwonie Goślickiej – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 5, bez której dużego zaangażowania realizacja projektu nie byłaby możliwa.

Rotary_dla_szko__y_nr_5_w_Sopocie_-_5 Rotary_dla_szko__y_nr_5_w_Sopocie_-_4 Rotary_dla_szko__y_nr_5_w_Sopocie_-_8