O Rotary

Nasze Motto: Służba ponad wszystko

Misję Rotary Service Above Self spełnia 33 tys. klubów na całym świecie posiadając 1.2 mln członków. Wszyscy członkowie kierownictwa Rotary szczebla międzynarodowego oraz lokalnego sprawują swe funkcje jako wolontariusze nie pobierający wynagrodzenia. Rotarianie z własnych składek i dotacji założyli fundację, by wspierać projekty niosące pomoc społecznościom lokalnym. Misją Fundacji Rotary jest wspomaganie wysiłków Rotary International w wypełnieniu celu i misji Rotary oraz osiągnięciu światowego porozumienia i pokoju poprzez lokalne, krajowe i międzynarodowe programy humanitarne, edukacyjne i kulturalne.

Niesienie pomocy humanitarnej, promocja wartości moralnych i etycznych w każdym zawodzie oraz działalność na rzecz pokoju na świecie to tematy bliskie wszystkim członkom Rotary, którzy sukcesywnie realizują cele i misję Rotary Club International  aktywnie działając na rzecz społeczności lokalnej m.in. przez organizowane akcje charytatywne oraz uczestniczenie w programach międzynarodowych.

Test 4 pytań: promowanie etycznych zachowań w służbie i biznesie.

Jednym z najczęściej cytowanych na świecie sprawdzianów etyki w biznesie jest rotariański „Test 4 pytań”. Został stworzony przez rotarianina Herberta J. Taylora w 1932 r., kiedy poproszono go o zajęcie się stojącą na progu bankructwa firmą Aluminium Company. Taylor poszukując sposobów ocalenia firmy, nakreślił kod etyczny, którym mieli posługiwać się wszyscy pracownicy zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Zastosowaniu tej prostej filozofii firma zawdzięczała swe ocalenie. „Test 4 pytań” został formalnie przyjęty przez RI w 1943 r., a jego autor został Prezydentem RI w roku 1954/1955.

W swojej istocie „Test 4 pytań” odnosi się do odpowiedzi dotyczących wszystkiego, co myślimy, mówimy i robimy:

  • Czy to jest prawda?
  • Czy to jest uczciwe wobec wszystkich zainteresowanych?
  • Czy to zbuduje dobrą wolę i przyjaźń?
  • Czy będzie korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

Więcej informacji można znaleźć na stronach Rotary International oraz Rotary Polska.

Jak działa Rotary?

icon-peace icon-diseases icon-water
Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

icon-mother-child icon-education icon-entrepreneur
Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.

Znani Rotarianie

 margaret_thatcher_1983-800x500  jan_karski_-_instytut_w_rudzie_slaskiej-800x500  1000509261001_2051017826001_bio-biography-neil-armstrong-sf-800x500

 Margaret Thatcher

 Jan Karski

 Neil Armstrong