O klubie

Klub Rotary Gdańsk-Sopot powstał w 1998 roku z inicjatywy PDG św.p. Ryszarda Kaszuby-Krzepickiego, ówczesnego Prezydenta RC Gdańsk-Sopot-Gdynia, klubu sponsorującego.

Grupa inicjatywna, z Renatą Birtus na czele, zawiązała się w 1997 roku.

Klub został oficjalnie zarejestrowany jako Stowarzyszenie 2 kwietnia 1998 roku. Przyjęcie Klubu do Rotary International nastąpiło 30 października 1998 roku, a uroczystości Charter Day odbyły się 27 lutego 1999 roku.

Początkowo był to klub  prawie w 100% żeński, jednak z biegiem czasu proporcje zaczęły się zmieniać na korzyść mężczyzn.  Obecnie  około  30% składu stanowią Panowie.

W marcu 2007 roku klub zmienił nazwę na Klub Rotary Sopot.

Naszych członków łączy wspólny cel uczynienia świata lepszym przez służbę humanitarną. Służba ta realizowana jest w formie pracy własnej członków klubu i/lub poprzez zbieranie pieniędzy i przekazywanie ich na określone, szlachetne projekty.

Celem działalności Klubu Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć.

W szczególności wspieranie i umacnianie:

– rozwoju bezpośrednich kontaktów jako możliwości niesienia pomocy

– wysokich standardów w działalności zawodowej

– stosowania ideału służby w życiu osobistym, zawodowym i społecznym

– propagowania zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju

W praktyce oznacza to dla Klubu:

– działanie na rzecz społeczności lokalnej,

– wspieranie osób z niepełnosprawnościami,

– wspieranie młodych we wchodzeniu w dorosłe życie,

– wspieranie młodych, utalentowanych osób,

– propagowanie kultury i historii Polski.

W roku 2013 Prezydent Miasta Sopot wyróżnił nasz Klub nagrodą „Sopockie Serce” – przyznawaną dla organizacji pozarządowych, które zasłużyły się miastu i mieszkańcom w szczególny sposób.

Dziękujemy za to wyróżnienie i będziemy nadal działać na rzecz naszej społeczności.

Kliknij TUTAJ ażeby pobrać prezentację Power Point o naszym Klubie.