O klubie

Klub Rotary Gdańsk-Sopot powstał w 1998 roku z inicjatywy PDG Ryszarda Kaszuby-Krzepickiego, ówczesnego Prezydenta RC Gdańsk-Sopot-Gdynia, klubu sponsorującego.

Grupa inicjatywna, z Renatą Birtus na czele, zawiązała się w 1997 roku.

Klub został oficjalnie zarejestrowany jako Stowarzyszenie 2 kwietnia 1998 roku. Przyjęcie Klubu do Rotary International nastąpiło 30.10.1998r., a uroczystości Charter Day odbyły się 27.02.1999 roku.

Początkowo był to klub  żeński, jednak z biegiem czasu Panie przyjmowały coraz większą ilość mężczyzn.  Obecnie  około  50% składu stanowią Panowie.

W marcu 2007 roku klub zmienił nazwę na Klub Rotary Sopot.

Celem działalności Klubu Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć.

W szczególności wspieranie i umacnianie:

– rozwoju bezpośrednich kontaktów jako możliwości niesienia pomocy

– wysokich standardów w działalności zawodowej

– stosowania ideału służby w życiu osobistym, zawodowym i społecznym

– propagowania zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju

W praktyce oznacza to dla Klubu:

– działanie na rzecz społeczności lokalnej,

– wspieranie osób z niepełnosprawnościami,

– wspieranie młodych we wchodzeniu w dorosłe życie,

– wspieranie talentów,

– propagowanie kultury i historii Polski.

W roku 2013 Prezydent Miasta Sopot wyróżnił nasz Klub nagrodą „Sopockie Serce” – przyznawaną dla organizacji pozarządowych, które zasłużyły się miastu i mieszkańcom w szczególny sposób.

Dziękujemy za to wyróżnienie i będziemy nadal działać na rzecz naszej społeczności.