Gra biznesowa dla młodzieży WIWAG 2017

W dniach 18-22 września 2017 roku mogliśmy z satysfakcją zrealizować kolejną odsłonę gry, tworząc w ramach projektu cztery pięcioosobowe zespoły, złożone z klas maturalnych reprezentujących następujące gdańskie placówki edukacyjne: Zespół Szkół Łączności, Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych i Zespół Szkół Morskich. Stronę niemiecką reprezentowało pięciu uczniów z Ernestinenschule zu Lübeck. Słowa podziękowania należą się w tym miejscu dyrekcji wymienionych szkół, gdyż ich entuzjazm i okazane wsparcie pomogły w możliwie najlepszej realizacji programu.   

WIWAG – gra ekonomiczna 2017 to jedna z niewielu tak złożonych i wartościowych pozaszkolnych inicjatyw edukacyjnych dedykowanych polskim uczniom, niejednokrotnie w niewystarczającym stopniu zaznajamiających się, w ramach podstawy programowej, przy wykorzystaniu zaawansowanego języka angielskiego, ze strukturami praktycznych aspektów ekonomii.

Na czym to wszystko polega? Nasi młodzi uczestnicy, obejmując tymczasowo rolę prezesów i dyrektorów prężnie funkcjonujących firm (gra rozpoczyna się w dziesiątym roku działalności produkcyjnej), wzięli udział w ich dalszym rozwoju oraz budowaniu bazy produktów, przyswajając przy tym ogrom wiedzy ekonomicznej – wyłącznie w języku angielskim. Przestrzeniami edukacyjnymi były zarówno zaplecza konferencyjno-szkoleniowe w siedzibie „Pracodawców Pomorza”, jak i u partnera projektu.

Poza uczestnictwem w poszczególnych, następujących dzień po dniu rundach właściwej symulacji gry, olbrzymi potencjał merytorycznych krył się w szkoleniach i wykładach prowadzonych przez zaangażowanych w projekt wykładowców trójmiejskich uczelni, przedsiębiorców i innych specjalistów obcujących na co dzień w tematyce globalnej ekonomii, kadr, marketingu, e-commerce i mediów społecznościowych. Przez pięć dni asystowali naszym uczestnikom, doradzali w trudnych sytuacjach i motywowali przy kolejnych wyzwaniach wiążących się z zadaniami projektowymi. Każdy kolejny dzień zbliżał ich do wielkiego finału.

 

DROGA DO CELU

WIWAG to skrót od Wirtschafts Woche Aktien Gesellschaft, co w luźnym tłumaczeniu daje nam ekonomiczny tydzień spółek akcyjnych. Gra jest w Szwajcarii integralną częścią systemu edukacyjnego, zalicza ją każdy uczeń klasy maturalnej. „Pracodawcy Pomorza” rozwijają polską edycję gry od 2013 roku (w dniach 21-25 października prowadziliśmy jego pilotażową odsłonę, o której można przeczytać m.in. tutaj), lecz nie byłoby to możliwe bez wsparcia ze strony Rotary Club Sopot i partnerów, których opisujemy poniżej.

Licencji na prowadzenie i rozwój naszej edycji udzieliła z kolei szwajcarska Fundacja Ernst Schmidheiny Stiftung, której nadrzędnym celem jest promocja edukacji ekonomicznej we współpracy z wieloma lokalnymi firmami. Najbardziej charakterystyczną inicjatywą Fundacji są tzw. Business Weeks (tygodnie ekonomiczne), tworzone z tamtejszą Izbą Przemysłowo-Handlową. Sednem inicjatywy jest właśnie wykorzystywanie programu WIWAG.

Ostatnim ogniwem niezbędnym przy wdrażaniu gry w Polsce była niemiecka organizacja Kaufmannschaft zu Lübeck, pośrednicząca w udostępnianiu licencji programu Fundacji Ernst Schmidheiny Stiftung, zapewniając jednocześnie niezbędne wsparcie merytoryczne „Pracodawcom Pomorza”, za pośrednictwem trenera ekonomicznego młodzieży w osobie niezastąpionego Karla-Wolfganga Eschenburga.

Karl, reprezentując zarówno Kaufmannschaft zu Lübeck, jak i mieszczący się w Lubece Rotary Club, od wielu lat zabiegał o wprowadzenie WIWAG – gry ekonomicznej do naszego kraju. Niemiecką wersją gry zajmuje się blisko 40 lat. W dniach 18-22 września był tym samym głównym prowadzącym naszej gry, przy bezcennym wsparciu ze strony Ewy Bonk-Woźniakiewicz, z Rotary Club Sopot, pełniącej zarazem funkcję Pełnomocnik Zarządu ds. Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi „Pracodawców Pomorza”. Istotną rolę trenera pełnił ponadto Piotr Nowak, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 

Program tegorocznej edycji WIWAG – gry ekonomicznej oparty został na materiałach wchodzących w skład niemieckojęzycznego opracowania pn. „WIWAG HANDBUCH Fur die Unternehmens-Fuhrung” Fundacji Ernst Schmidheiny Stiftung.

 

SEDNO GRY

Jakimi narzędziami operuje WIWAG? Jego sednem jest zaawansowany program komputerowy, operujący wskaźnikami i zmiennymi niezbędnymi przy odwzorowywaniu i właściwej symulacji współczesnej ekonomii, uwzględniając wszystkie arkana efektywności produkcji, zarządzania produktem. Program w odpowiednich sytuacjach komplikuje sytuację rynkową, symulując trudne do przewidzenia i wymagające elastyczności zdarzenia losowe.

W trakcie warsztatów i wykładów młodzież dowiaduje się, w szerokim zakresie, o zasadach rządzących światem biznesu, poznaje złożoną terminologię ekonomiczną. Uzupełnieniem bogatego grafiku WIWAG – gry ekonomicznej są tzw. „aspekty miękkie”, np. nauka komunikacji międzyludzkiej, komunikacji w zespole oraz dla potrzeb dobrych relacji z klientami i partnerami biznesowymi.

Zwieńczeniem programu jest przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji firmy przed gronem obecnych i potencjalnych akcjonariuszy i udziałowców, przekazując informacje o wynikach finansowych z ostatnich czterech lat. Plan warsztatów ułożony został tak, aby maksymalnie zbliżyć uczestników gry do spontanicznej i nieskrępowanej integracji, pracy w grupie, burzy mózgów, ucząc przy tym dobrego zarządzania czasem i wywiązywania się z odpowiedzialnych zadań.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej PRACODAWCY POMORZA.